ยินดีต้อนรับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ OLE777
เติบโตไปด้วยกัน ไปได้ไกล


ผู้เล่นที่ใช้งาน / เดือน รางวัล
251 ขึ้นไป IPHONE 13
201 - 250 สินค้าแบรนด์เนม มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
151 - 200 Apple Watch
101-150 Ipad Mini
61 - 100 Air pod
41 - 60 OLE777 เสื้อยืดลิมิเต็ด
10 - 40 สินค้าลิมิเต็ดจาก OLE777

วิธีขอรับของรางวัล และ เงื่อนไขการเข้าร่วม

  1. รางวัลนี้สำหรับสมาชิกพันธมิตร OLE777 สกุลเงินบาทเท่านั้น
  2. สมาชิกจะต้องทำการแจ้งขอรับผ่านทางไลน์พันธมิตร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
  3. สามารถขอรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อเดือน
  4. ของรางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นโบนัส หรือเงินสดได้
  5. สำหรับการเคลมรับของรางวัลจะทำการจัดส่งภายใน 30 วัน
  6. OLE777 มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า อันมีสาเหตุมาจากสต็อกสินค้าหรือการขนส่ง
  7. การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ OLE777แต่เพียงผู้เดียว
  8. ทางOLE777 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Facebook Logo Facebook: Kick off OLE777
Skype Logo บริการลูกค้า Skype: Ole777 Affiliate Thai